Waterschades

Reeds eerder heeft het bestuur u bericht over waterschades met doorgaans
elektriciteitsuitval als gevolg van een lekkende waterkraan in de meterkast.
Het bestuur verzocht u meer dan eens om de waterkraan in uw meterkast, indien
nodig, geheel open te zetten en zo te laten. Niet meer aankomen dus, anders is
er een grote kans dat deze gaat lekken.
De in korte tijd door de vereniging ingediende hoge waterschadeclaims is
aanleiding voor onze verzekeringsmaatschappij om onze verzekering per 15
september dit jaar te beëindigen. De Zeeuwse verzekeringsmaatschappij biedt de
vereniging een nieuwe verzekering aan waarbij een eigen risico à € 500,- geldt bij
elke waterschade.
Het bestuur zal op de aanbieding ingaan omdat andere schades gewoon conform
de polisvoorwaarden gedekt blijven. Verder omdat de maatschappij per april 2016
het schadeverloop tussen september 2012 en april 2016 zal bezien. Is het schade
verloop gunstig verbeterd dan kan wellicht het eigen risico bij waterschade per
april 2016 komen te vervallen. Omzien naar een andere maatschappij heeft geen
zin omdat opzegging nagenoeg immer reden tot acceptatie weigering zal zijn
ofwel bij hoge uitzondering een zeer hoge premie berekening.
Het bestuur vindt het in verenigingsverband correct om het eigen risico te
verhalen bij de leden door wiens toedoen of nalatigheid waterschade is
veroorzaakt. Hierbij moet gedacht worden aan een lekkende kraan in de
meterkast, een niet goed sluitende kraan of een scheur in de wasmachineslang
(tijdig vervangen) in het wasgedeelte, ligbad overstromingen en zo meer