Berichten

Nieuwsflash 2 september 2021

Zoals reeds aangekondigd in de Nieuwflash juli-augustus heeft het bestuur de intentie om zondag 26 september een ledenvergadering fysiek te laten plaatsvinden.
Mogen we u vragen om ten laatste zaterdag 4 september het secretariaat te informeren over uw aanwezigheid.
Deze informatie in noodzakelijk om de vergadering rechtsgeldig te laten doorgaan. – Zal u aanwezig zijn op de ledenvergadering van 26 september om 10.30 uur in Fletcher Hotel Nieuwvliet-Bad, Zouterik 2, 4504 RX Nieuwvliet-Bad (er zal geen lunch zijn) Ja-Neen –
Indien u niet aanwezig kan zijn, wenst u uw stem via volmacht uit te brengen? Ja-Neen Kandidaten voor de functie van secretaris en penningmeester worden gevraagd zich bekend te maken bij Joost Bierens, voorzitter. Uw kandidatuur kan worden ingezonden via vve.residence@gmail.com.
Bestuur VvE Cadzand-Bad Résidence

Nieuwsflash 9 september 2021

We herhalen hieronder de procedure voor het melden van technische mankementen: Voor zaken die geen onmiddellijke interventie behoeven, stuurt u een e-mail naar vve.residence@gmail.com.
Als het gaat om een dringende melding kan u Gerard Lafaut telefonisch contacteren: +32 479 29 69 64. De kosten verbonden aan interventies waarvan de oorzaak toe te wijzen is aan nalatigheid van eigenaar/huurder, zullen aan de eigenaar worden aangerekend.
Het bestuur wenst twee werkgroepen samen te stellen: – Een werkgroep voor een mogelijke energietransitie voor het gebouw. – Een werkgroep voor de renovatie van de promenade. Het zou mooi zijn als een aantal eigenaren hierover mee willen nadenken.
Aanmelden kan via vve.residence@gmail.com. Om stankoverlast in de containerruimtes te vermijden vragen we aan eenieder om het afval in een afgesloten zak in de containers te deponeren.
Het Bestuur van de VvE Cadzand-Bad Résidence

Nieuwsbrief juli 2020

De nieuwsbrief van juli 2020 is te bekijken in de sectie “vereniging” van deze website.

De pagina is enkel te bekijken voor leden van de vereniging, u moet dus inloggen op de site om de nieuwsbrief te kunnen lezen.