Brandmeldinstallatie

Instructies bij BRANDALARM IN UW APPARTEMENT
Wat te doen ingeval het brand alarm afgaat in uw appartement en u een
(zeer) luide sirene hoort?
In het geval dat de rookmelder in uw appartement rook of waterdamp van de
wasdroger signaleert, wordt de sirene geactiveerd en wordt u gealarmeerd
door een hard monotoon sirene geluid. Automatisch wordt dan de
(particuliere) meldkamer gewaarschuwd, die vervolgens het bewakingsbedrijf
HSS alarmeert. Deze stuurt direct een in de omgeving aanwezige
veiligheidsmedewerker naar uw appartement ter verificatie van de oorzaak
van het alarm.
Is er sprake van werkelijke brand, dan wordt door hem de Brandweer
gealarmeerd die verdere actie onderneemt!
Is er sprake van “vals alarm” – door welke oorzaak dan ook –
dan is deze veilgheidsmedewerker de enige persoon die de werkende sirene
kan uitzetten en de BMI – installatie kan resetten.
DOE DIT NOOIT ZELF, door bijvoorbeeld de sirene te demonteren.
Dit ontregelt de hele BMI en het herstel hiervan brengt risico’s en hoge kosten
met zich mee welke aan de veroorzaker zullen worden doorberekend.
Vals alarm kan worden veroorzaakt door bijv. roken in de nabijheid van de
rookmelder, maar kan ook worden veroorzaakt door (water)dampen van
bijv. 
een wasdroger of douche in de directe omgeving.

Instructies bij BRANDUITBREIDING NAAR BUITEN UW APPARTEMENT
Mocht de brand zich onverhoopt uitbreiden naar buiten uw appartement, dan
worden de rookmelders in de betreffende verkeersruimtes (hallen, gangen,
trappenhuizen) geactiveerd. In dat geval treden de slow whoop sirenes in
werking met een luid op-en-neer golvend geluidsignaal.
Dit signaal geeft aanleiding om het betreffende gebouw, c.q. toren waar de
brand is geconstateerd, direct te ontruimen.
Uw vluchtweg is via het gewone trappenhuis of het noodtrappenhuis (let op
de verlichte aanduidingen van de vluchtroutes).
Attentie: na een ontruimingsalarm kunt u geen gebruik meer maken van de
aanwezige lift! Dit omdat de lift in dat geval automatisch naar de begane
grond gaat en daar met open deuren wordt vergrendeld.

Om redenen van veiligheid en controle, dient u zich te verzamelen op het
pleintje aan de overkant bij Verhuurburo Cadzand.
Bij evt. verdere uitbreiding van de brand zal de Brandweer beslissen of de
(nog) niet getroffen woontorens ook moeten worden ontruimd.

Instructies bij BRANDALARM IN DE VERKEERSRUIMTES
Ingeval van brand in de verkeersruimtes (hallen, gangen en trappenhuizen),
worden de daar ter plekke zijnde slow whoop sirenes geactiveerd. Dit signaal
geeft aanleiding om het betreffende gebouw, c.q. toren waar de brand is
geconstateerd, direct te ontruimen. De meldkamer wordt automatisch
gealarmeerd, waarna een veiligheidsmedewerker komt ter verificatie.

Instructies bij BRANDALARM IN DE PARKEERKELDER
Ingeval er een rookmelder afgaat in de parkeerkelder, wordt de daar
aanwezige slow whoop sirene geactiveerd en moet de parkeerkelder worden
ontruimd door alle hier aanwezige personen.
Dat kan via de nooduitgang aan de oostzijde dan wel via de (hellende)ingang
aan de westzijde indien deze kan worden geopend dan wel geopend is. Ook
worden ingeval van alarmering middelste twee toegangsdeuren vanuit de
parkeerkelder naar het trappenhuis automatisch ontgrendeld. De twee
betreffende deuren zijn door de verlichte vluchtroute -aanduiding duidelijk te
herkennen.

Ingeval er twee rookmelders afgaan in de parkeerkelder, worden alle slow
whoop sirenes in het hele complex geactiveerd en moeten alle
appartementen in alle woontorens worden ontruimd!
ALLEEN INGEVAL VAN EEN GROTE LEVENSBEDREIGENDE BRAND
BELT U ZELF HET ALARMNUMMER 112 !!!
In alle andere gevallen gaat de alarmering automatisch via de meldkamer.

Alle alarmeringen en evt. storingen zijn zichtbaar en traceerbaar op de
displays van de BMI-centrale in de hal van de hoogste toren (nr. 82).
Alleen de Brandweer, de veilgheidsmedewerkers van het bewakingsbedrijf en
enkele speciaal bevoegde bewoners, kunnen de BMI -installatie resetten.
Doet u zelf a.u.b. geen pogingen daartoe!