Honden — Hunde

Hondenpenning van de VvE
Er is een rondschrijven geweest, het staat in de notulen en in het huishoudelijk reglement: als uitzondering mogen alleen eigenaren een hond meenemen in het gebouw en appartement. Ter onderscheiding van honden van niet-eigenaren kunnen de gerechtigden een hondenpenning bestellen bij Piet van Cruyningen.
Een hond zonder penning in het gebouw is taboe en eigenaren kunnen de begeleider van deze hond er op aanspreken. Ook het verhuur-bureau want alle bureaus zijn over deze zaak ingelicht.
Het bestuur doet een dringend appel op met name de eigenaar-verhuurders om hun verhuurder op het hart te drukken dat zij geen huurders in de Résidence toelaten met één of meerdere honden.

Hundemarke des VvE
Es gab ein Rundschreiben, es ist im Protokoll und in der Hausordnung erwähnt : nur Eigentümer dürfen ausnahmsweise einen Hund in das Gebäude oder in die Wohnung mitnehmen. Um Hunde von nicht Eigentümern zu unterscheiden können die Berechtigte bei Piet van Cruyningen eine Hundemarke bestellen. Ein Hund ohne Marke im Gebäude ist tabu und Eigentümer können den Begleiter dieses Hund über dies zur Rede stellen. Auch das Vermietbüro da alle über diese Angelegenheit informiert sind. Der Vorstand appelliert ins besondere an die Eigentümer-Vermieter um ihr Vermietbüro ans Herz zu legen dass sie keine Mieter mit einem oder mehreren Hunden in Résidence zulassen.