Nieuwsflash 2 september 2021

Zoals reeds aangekondigd in de Nieuwflash juli-augustus heeft het bestuur de intentie om zondag 26 september een ledenvergadering fysiek te laten plaatsvinden.
Mogen we u vragen om ten laatste zaterdag 4 september het secretariaat te informeren over uw aanwezigheid.
Deze informatie in noodzakelijk om de vergadering rechtsgeldig te laten doorgaan. – Zal u aanwezig zijn op de ledenvergadering van 26 september om 10.30 uur in Fletcher Hotel Nieuwvliet-Bad, Zouterik 2, 4504 RX Nieuwvliet-Bad (er zal geen lunch zijn) Ja-Neen –
Indien u niet aanwezig kan zijn, wenst u uw stem via volmacht uit te brengen? Ja-Neen Kandidaten voor de functie van secretaris en penningmeester worden gevraagd zich bekend te maken bij Joost Bierens, voorzitter. Uw kandidatuur kan worden ingezonden via vve.residence@gmail.com.
Bestuur VvE Cadzand-Bad Résidence