Verhoging servicebijdrage 10% met ingang van juli 2020

De servicebijdrage van de VvE wordt per juli verhoogd met 10%.
Iedereen die via incasso betaalt zal dit zien op zijn rekeningafschrift.

Diegenen die handmatig betalen moeten ervoor zorgen dat men de bijdrage verhoogd met 10% vanaf juli.