Update Cadzand Maritiem

13 januari 2016

Via deze Update houden we u op de hoogte van de werkzaamheden voor het project CADZAND-Maritiem. CADZAND-Maritiem bestaat uit drie onderdelen: de kustversterking, de verbetering van de openbare ruimte en de aanleg van de jachthaven in Cadzand-Bad. De hieronder vermelde planning is altijd onder voorbehoud. Het werk is namelijk afhankelijk van allerlei factoren, zoals het weer.

Aanleg strekdammen
De twee strekdammen zijn in een afrondende fase. Deze week beginnen we met het maken van de oevers vanaf –2 m NAP en lager. Een kraanschip plaatst de zinkstukken voor de oevers. Ook is gestart met de aanleg van het vissersplateau aan de oostelijke strekdam (zie foto). Dit gebeurt tijdens laag water.

Baggeren jachthaven en strandsuppletie
De baggerwerkzaamheden voor de jachthaven zijn in volle gang, hierbij worden ook de oevers geprofileerd. De suppletie aan de oostkant wordt eerst afgerond (zie foto), waarna het restant aan de westkant wordt gesuppleerd en profiel wordt aangebracht. Ook starten we volgende week met het planten van helmgras.

Bouw clubgebouw
Het clubgebouw begint verder vorm te krijgen. De fundering en de onderste wanden van het clubgebouw zijn aangebracht (zie foto). Deze week starten we met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de onderste verdiepingsvloer.

Werkzaamheden openbare ruimte
De werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom het gemaal en aan het eind van Boulevard de Wielingen zijn vorige week gestart. Het parkeerterrein aan het eind van Boulevard de Wielingen is afgesloten en opgebroken(zie foto). Ook is het opbreken van de weg gestart. De komende tijd wordt de fundering van het vlonderdek en het vlonderdek zelf aangebracht.

Boulevard de Wielingen en het gedeelte naast de weg bij het gemaal worden opgehoogd om het Maritiem Balkon te realiseren (zie paarse vak op de kaart). Deze eerste fase van de werkzaamheden duurt naar verwachting tot eind maart 2016. Tot die tijd blijft de weg over het gemaal in twee richtingen beschikbaar voor het verkeer. Boulevard de Wielingen is afgesloten vanaf het parkeerterrein van de Combinatie Cadzand-Bad tot aan het eind van de Boulevard. Het parkeerterrein en de toegangsweg naar de projectkeet zijn ook afgesloten.

Voor Boulevard de Wielingen geldt een omleiding voor het doorgaande verkeer (zie afbeelding onderaan). De omleiding loopt vanuit het oosten via de Duindoornstraat en de Egelantierlaan; vanuit het westen via de Egelantierlaan en de Kievitenlaan. De hulpdiensten kunnen via Hotel De Blanke Top of de oprit ter hoogte van de Sterntjeslaan de duinen en het strand bereiken. De parking van Résidence Cadzand-Bad is via de normale route bereikbaar. De woningen en bedrijven zijn steeds te voet bereikbaar.

Vanwege de werkzaamheden voor de aansluiting van de westelijke strekdam op de dijk worden gebruikers van de duinpaden (fietsers/voetgangers) omgeleid. Fietsers vanaf paviljoen de Zeemeeuw tot aan het gemaal worden omgeleid via de Kanaalweg. Voetgangers kunnen de trap nemen ten westen van Hotel Noordzee en hun weg vervolgen via de Kanaalweg.

Kikkerpoelen
Als compensatiemaatregelen van de werkzaamheden worden nieuwe kikkerpoelen aangelegd en een aantal bestaande poelen uitgediept in het duingebied tussen de strandpaviljoenen Moio Beach en Strand Ruig. In de derde week van januari starten we met het rooien van bomen voor de kikkerpoelen. Het rooien van de bomen gebeurt onder begeleiding van een ecoloog, de waardevolle bomen behouden we. Na afronding van het milieukundig onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven, graven we de poelen.

Afsluiting werkterrein
Het bouwterrein blijft verboden gebied. Dit geldt ook voor de strekdammen. We verzoeken iedereen met het oog op de eigen veiligheid de afzettingen te respecteren en niet op de strekdammen te gaan wandelen.

Werktijden
De werkzaamheden aan het project CADZAND-Maritiem vinden plaats van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur.


Nieuwe film in informatiecentrum

Bezoek de website, volg ons via Twitterbekijk de animatiefilm (4 minuten) of volg de werkzaamheden live via de webcam. Ook kunt u dit jaar weer elke maandag terecht in het informatiecentrum CADZAND-Maritiem tussen 9.00 en 16.00 uur. Adres informatiecentrum: in de bouwkeet van de aannemer Combinatie Cadzand-Bad, op het duin bij strandovergang 4, oostelijk van het gemaal in Cadzand-Bad. U kunt er sinds kort een film zien met de luchtfoto’s vanaf het begin van het project tot nu. Zo kunt u mooi de veranderingen zien in de loop van het project.